twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
5 Dec

Praca magisterska jest pracą, której napisanie oraz obronienie jest wymagane, aby ukończyć studia i otrzymać tytuł naukowy magistra. Podobnie jak praca licencjacka oraz doktorska, jest ona pracą naukową.

Temat pracy może być przydzielony studentowi przez promotora, ale również może być wybrany przez studenta w porozumieniu z promotorem. Wybór promotora bardzo często wiąże się z tematem pracy. Zazwyczaj wybiera się takiego promotora, który zna się na temacie. Promotor to osoba, która ma wspierać studenta podczas pisania pracy, pomóc w poszukiwaniu materiałów i źródeł, oceniać pracę na bieżąco i korygować błędy.

Uczelnie określiły swoisty sposób pisania pracy magisterskiej. Na większości uczelni praca powinna zawierać maksymalnie sto stron. Aby praca mogła być przyjęta, musi składać się ze strony tytułowej, spisu treści, wstępu, rozdziałów oraz podrozdziałów, zakończenia, bibliografii, aneksów spis tablic, schematów itp. Wymagane jest również odpowiednie opisywanie cytatów, poprzez dobrze zrobione przypisy. Należy również pamiętać, że jest to praca naukowa, a więc język, w którym będzie pisana, nie może zawierać form osobowych. Oprócz tego jest ściśle określona czcionka i jej rozmiar, wielkość marginesów, wyjustowanie tekstu oraz interlinia.

5 Dec | 0 Replies